Lackticka, reishi, lingzhi

Lackticka, eller reishi, är en vedartad svamp i familjen Ganodermataceae.

Ganodermataceae är en familj av svampar. Ganodermataceae ingår i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Reishi är det vanliga icke-vetenskapliga namnet som beskriver ett antal arter i släktet Ganoderma. I litteraturkällor förekommer lackticka med flera artnamn: ett vanligt artnamn är Ganoderma lucidum (M.A. Curtis:Fr.) P. Karst. Kinesisk Materia Medica beskriver bland annat Glossy Ganoderma (lingzhi), från Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. eller Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang. Även Ganoderma japonicum (Fr.) Lloyd beskrivs i den fytomedicinska litteraturen. Det finns fler än 2 000 olika arter av reishisvamp.

Gamla kinesiska texter diskuterar sex färger av reishi, kända som “de sex Zhī (芝)”. ”Zhi” betyder vanligtvis svamp, men i daoism refererar ”zhī” till specifika växter, djur eller mineralsubstanser som anses förlänga livslängden. Den vanligaste och mest kända färgen är den röda varianten. Den kallas língzhī (灵芝) på kinesiska. De andra färgerna är blå, gul, svart, vit och violett.

Lingzhi kan översättas med “herb of spiritual potency”.

Lackticka refereras ofta som mannentake på japanska. Mannentake betyder tusenårig svamp.

Lackticka växer på stubbar eller rötter av lövträd och odlas ofta på trädstockar och trädstumpar.

Huvudsakliga ingredienser i lackticka

 • Kolhydrater: polysackarider, främst β-D-glukanpolysackarider, arabinoxiglukaner och peptidoglykaner (ganoderan A–C).
 • Terpenkomponenter: tetracykliska triterpener, främst lanostaner. De inkluderar ganodersyra A–Z, ganoderal A och B, ganoderiol A och B, epoxiganoderiol A–C, ganoderen-, lukidensyra A–M, ganolucidsyra A–E, lucidon A–C, ganolakton och applanoxidsyra. Fler än etthundra triterpener med kända kemiska kompositioner och molekylära konfigurationer har rapporterats. Av dessa är fler än femtio triterpener unika för Ganoderma. Den övervägande majoriteten är ganoder- och lukidensyror. Andra triterpener, som ganoderaler och ganoderioler, förekommer i mindre mängd. Dessutom tetraterpen i form av β-karoten; steroider: fler än tjugo steroler inklusive ergosterol.
 • Protein och peptider: proteiner och polypeptider inklusive ling zhi-8-protein; aminosyror.
 • Enzymer: inklusive β-N-acetylhexosaminidas, α-1,2-mannosidas, endo-β1,3-glukanas, β-1,3-glukanas och glutaminproteas.
 • Nukleosider och nukleotider: inklusive adenosin, cystidin, guanosin, inosin, tymidin, uridin, adenin, guanin, hypoxantin, tymin och uracil.
 • Fixerad olja: fettsyror inklusive oljesyra.
 • Vitaminer: inklusive B1, B2, B6, C-, D- och E-vitamin.
 • Mineraler: inklusive kalcium, natrium, kalium, fosfor, järn, kol, magnesium, zink, krom, koppar, mangan, kisel, kobolt, molybden och cyklooktasvavel.

Lackticka innehåller ungefär 400 olika biologiskt aktiva komponenter.

Lackticka, reishi, i traditionell medicin

Lackticka, reishi, eller lingzhi, har en mer än 2 000 år lång tradition inom främst traditionell kinesisk medicin. Ett tidigt skriftligt dokument som beskriver svampens värde härstammar från eran av Shih-huang (Qin Shi Huang) av Ch’in-dynastin (221–210 f.Kr.)

Den kinesiska medicinen använder många preparationer som extraherats från Ganoderma lucidum vid stödjande behandlingar av kroniska sjukdomar.

Vissa svampar, som reishi och chaga, kan extraheras med så kallad dual extraction då de innehåller både vattenlösliga α-glukaner och alkohollösliga terpenoider.

Lackticka används ofta tillsammans med sidenticka (Trametes versicolor).

I den kinesiska traditionen beskrivs Ganoderma bland annat som Mushroom of Immortality, 10,000-Year Mushroom, Mushroom of Eternal life och God’s Herb.

Egenskaper och aktiviteter

 • Temperatur: neutral.
 • Smak: söt och lätt bitter.
 • Tropism: hjärta, lever och lungor (samt njurar eller mjälte).
 • TCM: fyller på qi och ger näring till blodet, lugnar sinnet, transformerar slem och stoppar hosta, lindrar ansträngd andhämtning och stärker njuressensen.