Kakor (cookies)

Många webbplatser skapar små filer med information om ditt besök och lagrar dem i din webbläsare.

När din webbläsare kontaktar samma webbserver igen skickar den tillbaka en kopia av filerna.

Tack vare det kan webbsidor bland annat anpassas efter vad du har gjort tidigare.

Dessa små filer kallas kakor eller cookies. Som huvudregel krävs samtycke för att använda kakor.

Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte.

Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator.

Du ska lämna samtycke 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.

Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Läs mer om kakor hos Post- och Telestyrelsen »